Aktivt skogbruk er bedre for klimaet enn skogvern

Aktiv bruk av skogen for å binde karbon i produkter som erstatter fossilt materiale, er bedre enn å verne skog for å lage et karbonlager.

IMG_3237

Granskog i Nordmarka. Aktivt skogbruk kan være et godt klimatiltak, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Line Venn)