ACER: En kraftfull debatt

SV er for utvekslingskabler til utlandet, men imot at vi ved tilslutning til ACER gir fra oss folkevalgt kontroll over reguleringen av strømnettet og strømmarkedet. Jeg håper den videre debatten kan foregå saklig og uten fordummende anklager og grove forenklinger.

SV er mot ACER, men for kabler, skriver Kari Elisabeth Kaski (foto: NVE/Arne T. Hamarsland.)

Våre støttespillere