4 grader – det blir bare verre

Det blir krevende å opprettholde siviliserte samfunn ved 4 graders global oppvarming.

4grfig1 ny
Figuren viser økningen i gjennomsnittlige temperaturer ved 4 graders global oppvarming, i forhold til førindustriell normaltemperatur. Kilde: IPCC 2013: The Physical Science Basis.