3 grader = en håpløs verden

I en verden med tre graders oppvarming vil gjennomsnittlig årstemperatur over verdens landområder ligge 3–8 grader over førindustriell normaltemperatur. Håpløshet vil prege tilværelsen for alle mennesker.

hete_spania_nasa
NASA-visualisering av hetebølge i Spania sommeren 2004, da det ble målt temperaturer opp til 59 grader celsius. Jo rødere farge, jo varmere område på bildet.