Yaras planer: Fra gass til (mye) strøm

Det er utmerket at Yara vil slutte med gass på Herøya og produsere ammoniakk uten CO2-utslipp. Staten må hjelpe til, men må nøye vurdere på hvilken måte prosjektet best kan støttes.

Den norske gjødselgiganten Yara ønsker å gå fra gass til grønn strøm som råstoff i sin produksjon. Det vil spare mye CO2. (Foto: Yara)

Våre støttespillere