Vindkraft gir billigere strøm

Vindkraften gjør at strømregningen blir lavere. Arbeidet Thema har gjort for Norwea bør følges opp med beregninger om prisvirkningene av kablene til Tyskland og Storbritannia og hva gass- og CO2-prisene betyr.

lista3_veidekke

Omkring ti prosent av Norges kraftforbruk dekkes nå av vindkraft, og vindkraften bidrar til å drive kraftprisene ned. Bildet er fra Lista vindkraftverk, som startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)