I nyhetsbrevet #Klimavalg kommenterer Energi og Klimas ansvarlige redaktør Anders Bjartnes klima- og energispørsmål som er viktige i norsk politikk. #Klimavalg sendes ut tirsdager og har ekstrautgaver ved behov.
ErnaAlmlid
Kraftkabel-Skagerak-4-Statnett
Aramco – Shaybah Pipeline_3 –
SannerErna
Ernasylvisøviknes
header-une_bastholm