Senterpartiet og klimameldingen: Hvilken linje velger Slagsvold Vedum?

Det politisk mest spennende i Stortingets behandling av klimameldingen er spørsmålet om hvor Senterpartiet legger seg. At Solberg-regjeringen dropper kjøttkutt som klimatiltak fratar Sp den mest opplagte «saken» partiet kunne markert seg på.

spledelsen_2019
Hvilken linje velger Senterpartiet i sentrale klimaspørsmål? Sp-ledelsen på landsstyremøte i oktober 2019: F.v. 2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, 1. nestleder Ola Borten Moe og partileder Trygve Slagsvold Vedum. (Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet).