Rotevatn må unngå «lissom-kutt» som øker globale utslipp

Klimakutt mot 2030: Sveinung Rotevatn må unngå tiltak som pynter Norges klimaregnskap, men øker utslippene i andre deler av verden. Overdreven tro på biodrivstoff er den største faren.

Rotevatnportrett
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skal legge snart legge frem stortingsmeldingen om hvordan Norge skal kutte kraftig i klimagassutslippene frem til 2030. (Foto: Klima- og miljødepartementet)