Premisset for Tina Brus energimelding må være at verden skal til «netto null»

Det er bra at Tina Bru vil lage en energimelding som ser olje, kraft og industri i sammenheng. Premisset for arbeidet må være at klimapolitikken lykkes – at verden når målet om “netto null” om noen tiår.

Tinanorwep50547325286_b9139cf625_c
18. mai 2021. Hva gjør olje- og energiminister Tina Bru i etterkant av IEAs net-zero rapport? Det fundamentalt nye fra IEA er at det ikke trengs investeringer i ny produksjon av kull, olje og gass (Foto: OED)