Null klimaeffekt for Venstre

Venstre har fått null effekt blant velgerne etter tre år med statsråden i Klima- og miljødepartementet. Sammen med Frp havner partiet nå på bunnen i en kåring av partienes energitiltak for hus og heim.

rotevatn
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ønsker en tydeligere spissing mot klimakutt for Enova.