NorthConnect-avgjerda: Tida arbeider for fleire kraftkablar

Bygging av fleire mellomlandskablar vil auke verdien til norsk vasskraft, i tillegg til å gi store utsleppskutt. Det er eit omsyn som blir viktigare når oljas verdi og betyding for norsk økonomi blir svekka. Tida abeider for NorthConnect.

Kraftkabel-Skagerak-4-Statnett
PÅ VENT: Regjeringa vil innhente meir kunnskap før dei tek endeleg stilling til den planlagde NorthConnect-kabelen mellom Sima i Hardanger og Longhaven Bay ved Peterhead i Skottland. Dette er eit illustrasjonsbilete frå arbeidet med Skagerak 4-kabelen mellom Noreg og Danmark. Foto: