Norge bør støtte EUs planer om karbontoll

Karbontoll er en god idé, men det er noen djevler i detaljene. Å påvirke utformingen av EUs karbontoll-regime blir svært viktig for Norges neste regjering.

Karmøy technology pilot
Norge bør støtte EUs planer om karbontoll, men samtidig sikre ordninger som ivaretar den kraftforedlende industriens interesser. Foto fra Hydros aluminiumsverk på Karmøy.