Klimapolitikkens vær varsom-plakat: Utvis ekstra aktsomhet når biodrivstoff fremmes som løsning

Stortingets klimapolitikere bør enes om én viktig ting når klimameldingen behandles: Norge kan ikke importere enda mer dårlig biodrivstoff for å få utslippsregnskapet til å gå i hop.

tofte
Statkraft og Södra har planer om biodrivstoffproduksjon på Tofte. De planlagte prosjektene i Norge kan dekke omkring halvparten av biodrivstoff-volumene Norge bruker nå. (foto: Statkraft)