IEAs nye budskap forandrer rammene for norsk oljepolitikk

Det fundamentalt nye i IEAs net-zero rapport er at det ikke er behov for investeringer i ny produksjon av olje, kull og gass. Hva blir norske myndigheters svar på at det holder å tømme varelageret?

18. mai 2021. Hva gjør olje- og energiminister Tina Bru i etterkant av IEAs net-zero rapport? Det fundamentalt nye fra IEA er at det ikke trengs investeringer i ny produksjon av kull, olje og gass (Foto: OED)