IEAs nye analyse: Har norske politikere erkjent hvor massiv omstillingen blir?

IEAs nye rapport viser i et «netto null i 2050-scenario» hvilke massive endringer det vil kreve å nå et slikt mål – både i tempo og omfang.

Den nye IEA-rapporten viser hvilke massive endringer som «netto null» i 2050 vil innebære. Både Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og lederne i de andre partiene må spørre seg om vi som samfunn har tatt innover oss hvor store endringene blir – og hvor fort det må skje. Bildet er fra et arrangement i Norsk Olje og Gass’ regi i 2017.

Våre støttespillere