Bra med storsatsing på havvind – men politikerne må passe på statens pengesekk

Det ser endelig ut til å løsne for en stor norsk satsing på havvind. Det er veldig bra. Men politikerne må passe på at de sterke selskapene bak «gigantalliansen» ikke får fri adgang til statskassen.

NTB_GWBkv2p-DFY
Frisk vind. Havvind vil stå for stadig mer av Europas kraftproduksjon de to neste tiårene. Her fra anlegget Amrumbank West i tysk del av Nordsjøen. (Foto: Morris Mac Matzen/Reuters).