Bra med mål om 30 GW havvind – men (fortsatt) uklart hvem som skal betale

Målet om 30 GW havvind til 2040 bringer Norge opp på omtrent samme nivå som andre europeiske land, men det gjenstår å utvikle modeller for støtte og finansiering som gjør at vindkraftanleggene faktisk blir bygd.

Vindmøller til havs
Flytende havvind vil dominere i norske farvann. Her fra Equinors prosjekt Hywind Scotland. (Foto: Michal Wachucik, Equinor)