Biden-effekt i klimapolitikken: Hvordan kan Norge best «spille med»?

Valget av Joe Biden som USAs president forandrer agendaen også for norsk klimapolitikk. Norge kan støtte EU og USAs lederskap – for eksempel ved en internasjonal pr-kampanje om elbil-politikken og ved å bidra til at shipping-sektoren blir utslippsfri.

Bidenisrael
Bidens klimaeffekt: USAs rolle på den internasjonale arenaen endres når Joe Biden blir president. Hvordan kan Norge og andre “likesinnede” land spille med? (Foto: USAs ambassade i Israel)