Ap vil ha «mer stat» i klimapolitikken – men hva det betyr i praksis er uklart

Tross kampvoteringen om iskanten fremstår Arbeiderpartiet som godt samlet i klima- og energipolitikken.

Arbeiderpartiet fremstår mer samlet i klima- og energipolitikken etter landsmøtet – tross en votering om iskanten. Men hvordan partiet vil bruke staten mer aktivt i klimapolitikken er ganske uklart. (Foto: Arbeiderpartiet)

Våre støttespillere