Å utsette nullutslippskrav i verdensarvfjordene er feil medisin

Stortinget må stå bom fast på kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026. Vi trenger større innsats og høyere tempo i arbeidet for utslippsfri skipsfart, ikke forsinkelser.

Å utsette kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 til 2030 er feil medisin

Våre støttespillere