Vil verdens ledere bruke IEAs World Energy Outlook som “jukselapp” i Glasgow?

IEA har lagt frem oppskriften verdens ledere bør følge i Glasgow. Mer fornybar energi er svaret på energikrisen i EU. Og hva betyr det at Arbeiderpartiet vil ta alle klimakuttene hjemme i Norge?

Oljeplattform i solnedgang
Ap/Sp-regjeringen vil kutte 55 prosent av klimagassutslippene i Norge. Det forutsetter betydelig elektrifisering av oljeplattformer. (Foto: Pete Markham)