Energikrisen: Det trengs en felles kraftinnsats – vi har ikke råd til å sløse med ressursene

Ledere i næringsliv og offentlige virksomheter må rette blikket mot seg selv og spørre: Hva kan vi i vår virksomhet nå gjøre for å bidra mest mulig til å dempe energikrisen Norge står i?

Solceller på taket av Bislett stadion
Solenergi kan bygges ut raskt. Mange bedrifter og offentlige virksomheter har tak som egner seg. Dette bildet er fra Bislett stadion i Oslo. (Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)