Vi må lage planen for avviklingen av oljeproduksjonen – nå

Med den kunnskapen vi har nå er det ikke riktig å legge opp til å fortsette med norsk oljeproduksjon helt til vi er sikre på at den ikke lenger er lønnsom.

Vi vet at det tryggeste scenariet er at så mange land som mulig reduserer utslippene og går mot null – så raskt som praktisk mulig.
Vi er kommet i en fase der alle mann må på dekk, der alle monner drar og der CO2-en fra hvert fat olje vi ikke bruker og brenner har betydning for fremtiden.