Vestlandets risikosport

Vestlandet er perfekt posisjonert for ei framtid basert på olje og gass. Det er risikabelt. Ikkje berre for klimaet, men og for landsdelens økonomiske interesser.

Solsatsing i Tyskland. Her Juwis anlegg i Brandis ved Leipzig. (foto: Juwi)

Våre støttespillere