Klimatv.no: Lansering av ny rapport om #klimarisiko

Tirsdag 4. desember la Norsk klimastiftelse frem rapporten “Klimarisiko – finans og børs” – inkludert resultatene av en kartlegging blant 55 finansinstitusjoner og børsnoterte selskaper. Se opptak av møtet her.