Utslippene fra skipsfarten er både lavest og høyest på seks år

De offisielle utslippstallene fra norsk skipsfart har betydelige svakheter. Det bør det ryddes opp i før arbeidet med å halvere sektorens utslipp tar til for fullt.

CO<sub>2</sub>-utslipp fra innenriks sjøfart og fiske
CO2-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske har gått ned med 1,4 millioner tonn siden 2012, samtidig som CO2-utslippene har økt med 1,8 millioner tonn i norske havområder.