Tid for handling, ikke krangling

Klimapolitikken trenger brede og langsiktige forlik. Det er alle ansvarlige aktører skjønt enige om. Derfor er bruddet i forhandlingene om klimameldingen et stort og alvorlig nederlag.