Status for globale fornybarinvesteringar 2013

Dei globale fornybarinvesteringane enda i 2013 på 254 milliardar USD – ned 12 prosent frå 2012. Billegare solenergi er ei av forklaringane, ifølgje Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Foto: epSos .de (via Flickr)

Våre støttespillere