Statkrafts tyske tapsprosjekt

Statkraft har tapt nesten like mye penger på aksjene i tyske E.On og eierskap i tyske gasskraftverk som Telenor risikerer å tape i India – uten å skape overskrifter i avisene, alarm på børsen eller hektisk aktivitet på regjeringsnivå.

Våre støttespillere