Statkrafts Lavutslippsscenario

Vi er nå trolig i en overgangsfase for verdens energisystemer. Teknologier endrer seg, kostnader endrer seg, politikken endrer seg, markedene endrer seg. Og alt skjer veldig raskt. Under Arendalsuka presenterer Statkraft sitt Lavutslippsscenario for utviklingen fram mot 2035.

statkraft_stamaasen_
I Statkrafts lavutslippsscenario vil vi få en voldsom trend mot elektrifisering av verdensøkonomien, skriver artikkelforfatteren. Bilde fra Statkrafts vindpark i Sverige. (Foto: Mathias Kjellsson, Statkraft).