Statistikk-feil kan nulle ut Norges utslippskutt. Hva skjedde?

I perioden 2012 – 2019 er det underrapportert 3 milliarder liter marin gassolje (MGO). Når dette forbruket regnes om til utslipp, og andelen som er solgt til utenriks sjøfart trekkes fra, kan over 6 millioner tonn CO2 bli plusset på Norges klimaregnskap.

Uten tittel
I Norges klimaregnskap har utslippene fra sjøfart og fiske gått ned 30 prosent siden 2012. Den store nedgangen kan skyldes at salg av drivstoff har vært underrapportert.