Hva med statens risiko, Helgesen?

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener næringslivet må vurdere klimarisikoen og karbonrisikoen når de investerer. Men ingen i Norge tar større klima- og karbonrisiko enn staten selv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen må sørge for at det ryddes opp i biodrivstoff-politikken. (Foto: Bjørn Stuedal)

Våre støttespillere