Solid klimaoptimisme; stor uvisse

Høyere skatt på utslipp vil ramme lavinntektsgrupper og distriktene mest. Hvordan kan den økte karbonskatten kompenseres på en måte som best treffer disse gruppene?

cdface4
Regjeringen bør raskt bygge ut lavkarboninfrastruktur i distriktene, skriver artikkelforfatteren. Her ladestasjon i Gudvangen, Vestland fylke. (Foto: Fortum)