Smarte klimakutt i oljesektoren

Oljesektoren kan ikke slippe unna utslippskutt. Samtidig kan elektrifisering i Nordsjøen bli en arena for teknologiutvikling – både innen offshore vind, smart bruk av gass og kabelteknologi.