Slik kan vi få bedre konsekvensutredninger av vindkraft

Hvis målet er å heve kvaliteten, bør det stilles spørsmål ved om mer detaljerte, generelle krav er rett fremgangsmåte, skriver Pål Preede Revheim.

Oppslutning om vindkraft på land, her representert ved Roan vindpark på Fosen, har fått en real knekk de siste årene.