Slik kan vi få bedre konsekvensutredninger av vindkraft

Hvis målet er å heve kvaliteten, bør det stilles spørsmål ved om mer detaljerte, generelle krav er rett fremgangsmåte, skriver Pål Preede Revheim.

40939812973_0d2ae8a6d1_k
Oppslutning om vindkraft på land, her representert ved Roan vindpark på Fosen, har fått en real knekk de siste årene.