Sigbjørn Johnsen skyggebokser mot Erik Solheim

Finansminister Sigbjørn Johnsen driver et urent skyggespill mot miljøvernminister Erik Solheim om klimameldingen.