Se #Klimafrokost: Hvordan få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for skipsfarten?

Hvilken politikk trenger vi i Norge for å ta i bruk og skalere grønn ammoniakk som drivstoff i sjøtransporten? Hva er potensial for norsk verdiskaping knyttet til grønn ammoniakk? Det var tema på #Klimafrokost 26. august. Du kan se opptaket her.