Satsingen på havvind: Bærekraft gir konkurransekraft

Målet for norsk havvindsatsing må være verdiskaping som kutter utslipp, skaper jobber og tar vare på naturmangfold – både i Norge og globalt, skriver Ingrid Lomelde i Aker Offshore Wind.

Havvindturbiner i en havn
Havvindturbiner fraktes ut fra Eemshaven i Nederland. (Foto: Rab Lawrence, CC:by)