Oljelobbyens politiske teater

IEAs World Energy Outlook levner ingen tvil. Togradersmålet kan bare nås gjennom rask og massiv utbygging av fornybar kraftproduksjon. Helge Lund og Ola Borten Moe lukker øynene for dette – i sin dyrking av den fossile energisektorens verdensbilde.