Oljefondet (bare litt) ut av oljeaksjer

Oljefondet vil fortsatt være tungt lastet med oljeaksjer – også etter et delvis nedsalg. Shell, Exxon, BP, Total, Chevron og «big oil» for øvrig kan foreløpig puste lettet ut. Neste trekk fra Oljefondet bør være å følge disse selskapenes atferd ekstra tett.

At oljelandet Norge selger oljeaksjer kan bli oppfattet som et viktig politisk signal, selv om begrunnelsen er aldri så finansiell.

Våre støttespillere