Nye letelisenser på statens regning og risiko

Åtte av de 13 selskapene som har fått utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde fikk i 2014 en sjekk fra staten fordi de gikk med underskudd. Staten bidrar til å finansiere disse selskapene gjennom leterefusjonsordningen.

Kart over de tildelte letearealene i 23. konsesjonsrunde (kilde: Olje- og energidepartementet).