NTP må følge opp der klimaplanen kommer til kort

Økt pris på CO2-utslipp er et viktig element, men klimaplanen må følges opp med en helhetlig politikk som løser summen av transportsektorens miljøutfordringer.

21027469268_1930a8e062_o
En kompensasjon gjennom veibruksavgiten vil redusere effekten av økt CO2-avgift vesentlig, mener Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet.