Norske klimagassutslepp – eit varsel om dramatiske politikkendringar utover 2020-talet

At dei norske klimagassutsleppa ikkje har passert toppen må handterast som ei krise. Regjeringa må gå breiare ut og også våge å ta grep som også kan oppfattast som upopulære, men som er heilt naudsynte. Det må koste å sleppe ut CO2.

5817231405_ddf34e9790_o
UTSLEPPSVEKST: Førebels statistikk frå SSB viser at klimagassutsleppa frå vegtrafikken auka med tre prosent i 2018. Foto: