Nødvendig kompromiss om ny nettleie

En forståelig løsning gjør det enklere å få til reelle endringer.

Uten tittel
NVEs nye forslag for nettleie i Norge skal nå behandles i Stortinget. Foto: Stig Storheil/NVE