Nasjonal transportplan må vise reelt klimaavtrykk

Transportsektoren skal bidra til målet om å halvere landets utslipp innen 2030. Da må store bane- og motorveiprosjekter droppes og ressursene brukes til å gjøre de dominerende transportformene utslippsfrie.

Berkåk
Bygging av veier innebærer et stort karbonavtrykk, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra byggingen av E6 ved Berkåk. (Foto: Ronny Danielsen, Naturvernforbundet)