Når blir husholdningsbatterier vanlig?

Et husholdningsbatteri duger til mer enn å lagre solcellestrøm. Hvor lønnsomt blir batteriet når det brukes til andre tjenester?

Batteriløsning med berøringsskjerm fra Sonnenbatterie (Foto: Thorsten Jochim, sonnenbattery.com)