Nå må vi ha et taktskifte

Den nye rapporten fra FNs klimapanel stiller krav til oss alle. Norge kan spille en større rolle. Statsbudsjettet bør være trinn én i omfattende taktskifte.

Massiv utbygging av fornybar energi er helt nødvendig om klimamålene skal nås. Bildet er fra et anlegg i Chile, eid av italienske Enel. (Foto: Enel)

Våre støttespillere