Nå må Vestland vise at klimaambisjonene betyr noe

«Vestland skal være først ute med å skape ny teknologi som resten av verden kan ta i bruk» heter det i den politiske plattformen signert Sp, MDG, KrF, SV, Ap og Venstre. Denne ambisjonen er det få spor av i fylkesrådmannens anbefaling om å utsette sjøsetting av utslippsfrie hurtigbåter med fire år.

Vingtor
Vestland fylke har vedtatt at hurtigbåtene mellom Bergen og Sogn/Nordfjord skal være utslippsfrie senest innen 2024.