Mindre gass til varme – fallende inntekter for Norge

Danmark går i front for å fase ut fossil energi fra varmesektoren. Hvordan slår det ut for norsk gasseksport?